,

Ochrona środowisk wirtualnych – kilka wniosków po spotkaniu technologicznym

2 czerwca 2016 roku przeprowadziliśmy spotkanie technologiczne dotyczące ochrony środowisk wirtualnych.

Szukaliśmy odpowiedzi na wyzwania związane z:

  • zapewnieniem dostępności usług udostępnianych z poziomu środowiska wirtualnego,
  • skutecznym tworzeniem kopii bezpieczeństwa,
  • wydajnością i efektywnością infrastruktury fizycznej służącej wirtualizacji,
  • możliwością sprawnego reagowania na zagrożenia pojawiające się w obrębie świadczonych usług.

Poruszane zagadnienia to naszym zdaniem ważny temat nie tylko z punktu widzenia działu IT ale również, a może przede wszystkim biznesu. Świadomość zagrożeń związanych z utratą dostępu do kluczowych usług czy zasobów informatycznych pozwala instytucjom podejmować odpowiednie kroki, powalające zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.

W zależności od specyfiki środowiska i krytyczności zasobów ochronę warto zapewniać na różnych poziomach, począwszy od platformy składującej i przetwarzającej danych, przez kopie bezpieczeństwa, zasoby sieciowe, etc. Efektywność i mobilność środowiska  danych zapewnić nam mogą technologie, które umożliwiają bardzo szybki dostęp do repliki kluczowych zasobów. Natomiast funkcje przywrócenia środowiska do określonego punktu w czasie pozwalają na uruchomienie planu awaryjnego w przypadku ataku lub nieumyślnego błędu.